Nieuwsflits


datum omschrijving
26-11-2019 Meisjesschool: namen toegevoegd aan foto nrs 7 en 9
11-05-2019 Dorpsgezichten: garage van Rens
11-05-2019 Jongensschool: Harry en Geen Verploegen
25-04-2019 Dorpspersonen: foto's van Peter van Rens aangepast
25-04-2019 Jongenschool: Kees is Herman Reijers aangepast